Om de ICT omgeving te beschermen tegen ongewenste invloeden is het van belang deze zo volledig mogelijk te onderzoeken op kwetsbaarheden.

Met een Vertixo security-check geven wij ondernemingen inzicht in het bedrijfscontinuïteitsrisico. Wij stellen ons pro-actief op en denken mee, met als doel het verbeteren van de veiligheid van uw automatisering. Daarom hanteren wij een werkwijze die erop gericht is de risico’s en doelstellingen zo goed mogelijk te doorgronden en beantwoorden.

Vertixo security-check

Er is over het algemeen weinig inzicht in bedrijfsprocessen en -activiteiten welke worden ondersteund door digitale infrastructuur. Organisaties realiseren zich daardoor niet hoe risico’s de bedrijfsresultaten negatief kunnen beïnvloeden.

Vertixo kan inzichten geven middels een Vertixo security-check op locatie. Hiermee kunnen we u vrijblijvend advies geven over de continuiteitsrisico’s van uw bedrijfsautomatisering. Afhankelijk van de noodzaak kunnen wij inzichten creëren middels een onafhankelijk adviesrapport

Security-services

Vertixo biedt een pakket aan diensten en technologie waarmee verschillende organisaties cyberbeveiliging effectief kunnen beheren. Het dienstenpakket van Vertixo bestaat uit geavanceerde tools voor het beveiligen van uw infrastructuur en voor het uitvoeren van geavanceerde digitale beveiligingsprocessen. Omdat geen security vraagstuk het zelfde is richten wij ons volledig op maatwerkoplossingen.

Vrijblijvend Advies

De security-specialisten van Vertixo geven vrijblijvend advies. Neem contact op voor het maken van een afspraak.