Certificeringen
Vertixo is ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd

Vertixo is als hostingprovider gecertificeerd voor zowel de ISO 27001 hosting als de NEN7510. Op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001) is Vertixo gecertificeerd voor alle bedrijfsprocessen en infrastructuur die een onderdeel zijn van onze managed infrastructuur. Dit omdat we hiermee kunnen aantonen dat wij de continuïteit van onze processen maximaal geborgd hebben. Voor beide normeringen wordt Vertixo jaarlijks ge-audit door onze certificatie instelling TÜV Nederland.

ISO27001 – Informatiebeveiliging

ISO27001:2013 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. De norm zorgt ervoor dat er door middel van een eenduidig beleid er op een dusdanige manier met informatie wordt omgegaan dat de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van deze informatie te allen tijde is gewaarborgd. De norm gaat verder dan alleen het nemen van praktische maatregelen zoals bijvoorbeeld firewalling maar kijkt ook naar procedures, beleid, de organisatie en haar medewerkers zelf. Door de certificatie die Vertixo heeft kunt u er op vertrouwen dat alle systemen, processen, procedures en diensten voldoen aan deze strenge norm en dat wij voldoen aan alle wet- en regelgeving welke verbonden zijn met informatiebeveiliging.

NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg

De NEN7510:2017 is de hoogste Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Zorginstellingen dienen, op de bijzondere patiëntinformatie waar zij mee werken, adequate informatiebeveiliging toe te passen. Dit om de privacy van deze zeer gevoelige gegevens te waarborgen. Dit wordt in Nederland getoetst aan de hand van de NEN7510:2017 norm. Doordat Vertixo gecertificeerd is voor deze norm wordt het voor zorginstellingen eenvoudig om ook uitbesteedde diensten te laten conformeren aan deze standaard.

Meer informatie?

We helpen je graag verder.

sales(at)vertixo.com