Een snelle, betrouwbare verbinding met het internet, de cloud en/of uw vestigingen is essentieel voor de continuïteit van uw organisatie. Vertixo levert verbindingen van de belangrijkste infrastructuurleveranciers in Nederland en daarbuiten.

Vertixo gebruikt “state of the art” technieken welke gericht zijn op een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de infrastructuur. Zo maakt het netwerk gebruik van verschillende hardware series van verschillende fabrikanten zodat een single point of failure uitgesloten is. De kernonderdelen van ons netwerk worden 24/7 bewaakt vanuit het NOC (Network Operations Center). Via ons platform krijgt u een ruime keuze aan mogelijkheden.

RIPE member

Vertixo heeft alles in eigen beheer. Doordat wij RIPE member zijn kunnen wij ook direct toewijzingen van IP adressen verzorgen en beheren. Naast de vrij technische rol van het RIPE Network Coordination Center (NCC) is RIPE ook een platform waar professionals en belanghebbenden samen komen. Gezamenlijk wordt bedacht hoe het internet technisch en infrastructureel zou moeten worden georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de wereldwijde uitrol van IPV6.

Vertixo core netwerk AS59545