ICT is voor organisaties van essentieel belang. Het is verstandig een effectief ICT beleid te voeren om de beschikbaarheid en continuïteit van data te waarborgen. Vertixo is erop gericht risico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen om uw uptime te kunnen garanderen.

Focus on continuity en performance

Wij hebben ons gespecialiseerd in een drietal vakgebieden: security, connectivity en cloud. Door continue te innoveren zijn wij de ontwikkelingen in de markt net een stap voor. We hebben ons zelf als doel gesteld verschillende innovatieve projecten te starten. Hierdoor stimuleren wij ons kennisniveau. Vertixo observeert in welke richtingen de verschillende vakgebieden zich bewegen. Zo blijven wij niet stilstaan in een markt waarbij verandering de enige constante factor is.

Vertixo heeft haar platformen redundant onder gebracht in meerdere datacenterlocaties in Nederland. Hierdoor zijn wij onafhankelijk en kunnen wij hoge uptime garanderen. Door een combinatie van disciplines kunnen wij u totaal ontzorgen zonder dat u grote investeringen hoeft te doen.

Bedrijfscontinuiteit

  • High performance netwerk met een hoge beschikbaarheid.

  • Security oplossingen: Beveiliging van data en applicaties in uw IT-omgeving.

  • Cloud oplossingen: Een onafhankelijk cloud platform.